dimarts, 12 de febrer de 2008

Imobilitat a la banyolina


El ple de l’ajuntament d’ahir va ser una mostra més del tipus de política que ens espera durant els propers anys. S’esperen molts encàrrecs a tècnics i empreses externes que ens diguin què s’ha de fer a Banyoles o com s’han de fer les coses, i es perfila una poca capacitat d’il·lusionar amb idees i un model de ciutat clar i definit. Resumint molta gestió, i poques idees noves. No dic que sigui fàcil fer-ho, però ...

Un exemple d’això ha estat el debat sobre una moció presentada per Iniciativa per Catalunya Verds-independents al ple municipal sobre la promoció de la circulació en bicicleta, i una millora en la mobilitat de la ciutat. L’equip al govern ha desestimat la moció al·legant que ja hi ha un estudi en marxa que preveu redactar el Pla de Mobilitat urbana de Banyoles i, que cal esperar els resultats d’aquest estudi que realitza una empresa. No és l’ajuntament qui hauria de marcar les directrius generals d’un pla de mobilitat?, doncs resulta que a Banyoles no. A més, les propostes referents a la bicicleta proposades per ICV-ind. no són res més que un recull general de propostes àmpliament acceptades per moltes entitats socials, ajuntaments i ciutadans (més de 300 firmes recollides per ICV a Banyoles a favor de l’ús bicicleta), i incloses en nombroses declaracions i documents legals per fomentar l’ús de la bicicleta i la mobilitat sostenible. Doncs això, que no ens inventem res...

El comunicat ha deixat clara la nostra visió, cal potenciar la bicicleta, i també el nostre model de ciutat tranquil·la, més adient creiem als reptes de la societat del futur, molts dels quals ja ens afecten en aquests moments.

Us adjunto el comunicat, i la moció la podeu trobar a http://www.iniciativa.cat/plaestany/

ICV-Independents de Banyoles presenta una moció per a la mobilitat sostenible, amb la bicicleta com a protagonista.

ICV-Independents de Banyoles proposarà al proper Ple Municipal del dia 11 de febrer l’adopció d’un conjunt de directrius que han de formar part d’un Pla de Mobilitat Urbana que s’integrarà al futur POUM.

Després d’un període de consultes amb diverses entitats ciutadanes concernides per la sostenibilitat i la importància de superar la mobilitat basada en el consum de combustibles fòssils i el transport privat, i havent recollit centenars de signatures, ICV-Independents de Banyoles ha presentat la moció que es fonamenta en la LLEI 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, en la Declaració d’Amsterdam de 22 de juny de 2000 i en la Declaració de Banyoles de 28 d’abril de 2001.

Les mesures proposades, entre d’altres, preveuen: la pacificació del trànsit en el centre urbà, amb velocitats de circulació de 30 Km/h; l’establiment d’aparcaments dissuassoris amb lloguer de bicicletes; aparcaments segurs per a bicicletes; donar continuïtat als carrils bici fins a aconseguir una xarxa coherent que permeti els desplaçaments amb aquest medi de transport; enllaçar-la amb altres rutes ciclistes d’abast supramunicipal; integració dels carrils bici en el mateix nivell dels carrers que el dels automòbils, de manera que els ciclistes tinguin la mateixa prioritat en el trànsit que els conductors dels altres vehicles.


Aquesta moció, com d’altres anteriors, respon a la voluntat de portar a terme una oposició constructiva que esperoni el govern municipal a fer front als problemes reals que afecten la ciutadania."