dimecres, 16 de juliol del 2008

La policia local per fi amb bicicleta


Per fi, tenim policies patrullant en bicicleta. Després de demanar-ho durant anys des de Limnos, i després de posar-nos dels nervis cada cop que veiem el cotxe de la policia circulant pel carril bici al Parc de la Draga, ara ja podem trobar aquesta imatge de ciutat civilitzada i moderna.


Un punt per la policia local i per l'equip de govern, per aconseguir el que ERC no va poder/voler fer. Es clar que no sabem a canvi de que ho han fet, però millor no preguntar...
(Fotografia extreta del Diari de Girona versió digital)

dijous, 10 de juliol del 2008

Que fem amb els horts de Banyoles?


Banyoles, històricament, ha estat una ciutat on s’ha treballat el camp i on s’ha utilitzat els terrenys fèrtils de l’entorn de l’Estany regats amb l’aigua dels recs. Des de sempre s’ha disposat d’una gran extensió d’horts de gran qualitat a l’entorn i dins mateix de la ciutat. Els productes frescos dels horts han estat sempre a l’abast de tothom a través dels mercats i, fins i tot, es van arribar a crear productes reconeguts com ara els alls de Banyoles.
Actualment els horts han perdut el seu pes específic dins la nostra societat, però es presenten com una alternativa molt interessant de cara als nous reptes econòmics i socials del propers temps.

Els horts han esdevingut una eina de revalorització social per col·lectius sovint poc atesos com els jubilats, discapacitats, immigrants o joves. En uns temps on s’estan perdent moltes ocupacions i valors, la possibilitat de disposar d’un banc d’horts pot afavorir a la millora de la qualitat de vida de moltes persones i col·lectius.

També pel que fa al model econòmic, el manteniment dels horts pot ser una font de riquesa en casos de crisis. Cal apostar per noves alternatives de mercat amb la creació de productes més propers i augmentar l’autosuficiència, evitant els costos econòmics i ecològics del transport de productes a llargues distàncies.

Per altra banda el manteniment d’horts enmig de sòl construït, permet disposar de zones verdes, evitant un urbanisme massa compacte i fent més agradable l’entorn urbà. Aquesta situació a Banyoles pren especial consideració, doncs molts d’aquests horts estan regats amb aigua dels recs que provenen de l’estany esdevenint espais verds que afavoreixen la conservació de la biodiversitat i la millora de la connectivitat ecològica.

Les experiències amb horts s’han estès de forma exponencial als últim anys esdevenint actuacions prioritàries en moltes ciutats i pobles. Sovint en aquestes grans ciutats, els espais a recuperar són de baixa qualitat, i manquen terrenys que es puguin adequar com a horts. En aquest punt el potencial de la ciutat de Banyoles per a la conservació dels horts és encara molt gran. Zones com la de sota Monestir, els horts de darrera Can Castanyer, els que hi ha a l’entorn de la riera Canaleta, els horts de Guèmol, i els de Mas Riera a tocar del Terri són mostres extenses que malgrat estar moltes d’elles declarades urbanitzables, podrien convertir-se en horts urbans.

Cal aprendre de les experiències diverses com les dels 90 horts de lloguer a Santa Eugènia a Girona, els 9 horts amb 200 parcel·les de Barcelona ciutat, els casos de Granollers, Terrassa, Arenys de Mar, Sant Quirze del Vallès, els 70 horts a Lloret de Mar coordinats pels Serveis Socials que els distribueixen a la gent més necessitada, etc. A cada lloc l’experiència és diferent, els terrenys poden ser municipals o cedits per particulars, es poden destinar a lloguer, cessió amb condicions, els poden treballar gent necessitada, jubilats, entitats. Cada vegada més, entitats de veïns, organitzacions socials i ajuntaments reserven i recuperen espais per convertir-los en horts urbans. L'objectiu? Comptar amb un espai verd al mateix temps que es promouen valors de solidaritat, cooperativisme i respecte al medi. Així, mateix, molts d’aquests horts recuperats són ecològics i permeten fer també un banc de llavors d’origen local.

Per tot això, a Banyoles caldria iniciar experiències d’horts urbans dins la ciutat, sigui per conservar-los, sigui per donar utilitat a molts terrenys erms que comprats per immobiliàries o amb finalitat especuladora (perdó, volia dir que són per invertir diners) actualment resten abandonats en espera de ser urbanitzats. Podem actuar recuperant horts, encara que sigui urbanitzables, però també podem treballar per fer una proposta per conservar aquells horts millors de Banyoles, aquells que encara mantenen l'essència de la Banyoles primigènia, i atrevir-nos a requalificar els terrenys com a no urbanitzables, o com a mal menor declarar-los zones verdes o equipaments. Malgrat tot, la gran quantitat d’horts declarats urbanitzables, i la crisi actual immobiliària fan d’aquesta mena de propostes alternatives socialment riques i personalment gratificants, llàstima que això a la majoria de gent no són valors prioritaris i menys per aquells que estan a l’ajuntament per defensar un model de societat amb uns valors arcaics i que tard o d’hora ens haurem de plantejar de superar si volem evolucionar com a espècie animal per convertir-nos en persones humanes.

L’Ajuntament de Banyoles s’adhereix a la campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic”


Una bona notícia ambiental per a la comarca, i això si que és notícia. Una iniciativa que ha sorgit del grup municipal d’esquerra republicana de Catalunya (ERC) i que ha rebut el suport de la resta de partits polítics tant al govern (CIU i PSC) com a l’oposició (ICV-ind), ha permès aprovar una moció que insta a l’ajuntament a establir campanyes de sensibilització i actuacions per a reduir el consum de bosses de plàstic. Esperem que l’ajuntament es posi a treballar amb associacions de comerciants i amb el mercat setmanal per fomentar l’ús de la bossa de roba i el cabàs i reduir el consum de bosses de plàstic que anualment assoleix xifres esfereïdores.

Aquesta moció presentada forma part de la campanya "Catalunya, lliure de bosses de plàstic" de la qual podeu trobar tota la informació, així com el model de moció, al web: http://www.residusiconsum.org/catlliurebosses/